Lesena podkonstrukcija

Montaža na leseno podkonstrukcijo                                                                    

Namesto ometavanja nosilnih stropov z mokrim ometom lahko uporabite tudi Knaufov sistem oblaganja z mavčnimi ploščami in leseno podkonstrukcijo, ki je pritrjena neposredno na strop.
 
Maksimalni pritrdilni razmaki pri montaži lesenih letev (50 x 30 mm) in enoslojno oblogo iz Knauf mavčnih plošč 12,5 mm
Maximale Befestigungsabstände bei der Montage auf Holzlatten (50 x 30 mm) und 1-lagiger Beplankung mit Knauf Bauplatten 12,5 mm 
 
 
 
Leseno podkonstrukcijo izdelamo iz dvojne mreže iz nosilnih in montažnih letev. Presek letev znaša 50 x 30 mm ali 60 x 40 mm. Na zgornji skici navedenih maksimalnih pritrdilnih razmakov in razmakov med letvami ne smemo prekoračiti.
 
Nosilne letve lahko s ustreznimi vložki in vijaki pritrdimo na nosilni strop. Vodoravno poravnavo letev izvršimo pri manjših neravninah z zagozdami.
 
Enostavnejšo možnost pritrditve nosilnih letev na nosilni strop in hitro poravnavo letev nudi direktno obešalo. Tega z ustreznimi vložki in vijaki pritrdimo na nosilni strop. Zatem lesene letve vodoravno poravnamo in jih pritrdimo na oba kraka direktnih obešal.
 
Pritrditev montažnih letev s Knauf vijaki (55 mm) je najenostavnejši in najzanesljivejši način pritrjevanja in ima prednost pred pritrjevanjem z žičniki.
 
Knauf mavčne plošče privijačimo z vijaki (35 mm) v razmaku 17 cm na montažne letve, pri čemer morajo vzdolžni robovi plošč ležati prečno na montažne letve.
 
Paziti je potrebno tudi na medsebojni zamik plošč pri prečnih robovih in na to, da plošče montiramo tesno eno ob drugo.
 
Befestigung der Traglattung mit Knauf Direktabhänger
 
Pritrditev nosilnih letev s Knauf direktnimi obešali
Montage der Knauf Bauplatten an die Holzunterkonstruktion mit Knauf Schnellbauschrauben
 
 
 
Montaža Knauf mavčnih plošč na leseno podkonstrukcijo s Knauf vijaki.
 
 
 
Več informacij najdete v tehničnih listih.